L

T

G

E

Teambuilding

Med udgangspunkt i virksomhedens strategi tilrettelægger vi indoor/outdoor aktiviteter, som har til hensigt at stimulere gæsterne i et miljø, hvor teamwork og tillid er i fokus. Aktiviteterne bryder isen og kickstarter eventet.